Խազարի երգը : Թարգմանություններ ադրբեջանական պոեզիայից

Աբրահամյան Վլադիմիր Գուրգենի