Եկեղեցական պատմութիուն Հայոց

Ադդէ քհնյ. Փայլակեան