Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան

Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան