Հայկական զարդարվեստ: հիմնական մոտիվների ծագումն ու գաղափարական բովանդակությունը

Ասատուր Մնացականյան