Հայաստան : Աշխարհագրական նկարագրությունը ՛՛Սովետական Միություն՛՛ մատենաշարից

Ասլանյան.Ա