ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՕՇԻՆ ԹԱԳԱՒՈՐ՝ ՁԵՌԱԳԻՐ ԺԱՄԱԳԻՐՔԻՆ

ԱՏԱՒԱԶԴ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ