ՊԱԻՂԻԿԵԱՆՔ ԲԻԻԶԱՆԴԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԵՎ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ՀԵՐՁՈՒԱԾԱՅԻՆ ԵՐԵՒՈՒՅԹՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

ԱՐՏԱՇԷՍ ԱԲԵՂԵԱՆ