Անդրանիկ․ ազգային ժամանակակից դիւթազներգութիւն Երեք արարուածով եւ մեկ պատկերով

Ա․Շիտանեան