Գրիգոր Նարեկացի: Մատյան Ողբերգության

Ա. Ա. Ղազինյան