Շիլլերը հայ գրականության մեջ և թատրոնում

Ա.Ս. Բաբայան