Սովետահայ թատրոնի տարեգրություն, գիրք 1

Բաբկեն Հարությունյան