Արաբացի մատենագրեր Հայաստանի մասին

Բագրատ Խալաթեանց