Դերսիմի Բարբառային Քարտեզը

Բաղրամյան Ռուբեն Հարությունի