ՊԱՏՄՈՒԹԻԻՆ ՀԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ: ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ

ԲԻԻԶԱՆԴ ԹՈՐԻԿԵԱՆ