ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ՀԱՐՈՒԹԻՒՆ

Բ. Ա. ԿԷՕԶԻՒՊԷՕՅԻՒՔԵԱՆ