ՄԻ ԷՋ ՀԱՅ ԱՐՒԵՍՏԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԻՑ

ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊ. ՅՈՎՍԵՓԵԱՆ