“Խորհէ եւ մտիր…” : (Խոհեր եւ հայեացքներ Դպրեվանքի մասին)

Գարեգին Բ. Կաթողիկոս