ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՅՍՆ Ի ՀԱՅՍ ԿԱՄ ԱԻԵՄԱՐԱՆԻ ԼՈՅՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՊՐԻՍՄԱԿԷՆ ԿՐԻԱԶՆՕՐԵԱՅ ԴԱՍԵՐ ԿԱՄ ԸՆԹԵՐՈՒՄՆԵՐ

ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏՐԱՊԻԶՈՆԻ