Հայաստան : Աշխարհագրական, պատմական, ցեղագրական վիճակագրական եւ մշակութային տեսակետներով։

Գեորգ Մեսրոպ