Գլաձոր: Տարեգիրք դպրեվանուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան

Գիզիրեան Ռաֆֆի սրկ.