նոր բառագիրք, պատկերազարդ ֆրանսահայ․ հատոր առաջին

Գուիտոն Լուսինեան