Մատյան ողբերգության: Տաղեր:/ Ս. Գրիգոր Նարեկացի

Գևորգյան Վազգեն