ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ Հ. Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ

Գ. ԳԻԻԶԱԼԵԱՆ