Հայաստան : Աշխարհագրական նկարագրությունը ՛՛Սովետական Միություն՛՛ մատենաշարից

Դուլյան Ս.