Ուրվագիծ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիայի պատմության

Դ. Դզնունի