ԿՏԱԿԸ: ՎԵՊ Հայ-ընտանեկան կեանքէ առնուած (Բ Տպագրութիւն)

Եղիազար Եղիազարեան