ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՆՈՐՔԱՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԷՆ ՄԻՆՉԵՎ ՈՍԿԵԴԱՐ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆՑԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԻՏԵՐՈՒ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱՅ

ԵՂԻԱ ՔԱՍՈՒՆԻ