ՐԱՖՖԻ: ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՂԻՇԵ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ