Բիւզանդական հայ կայսրեր եւ կայսրուհիներ․583-830թթ․

Զարեհ Ն․Պէրպէրեան