Արդի հայերենի բացատրական բառարան: ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Էդուարդ Բագրատի Աղայան