Ալեքսանդր Թամանյան : ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԸ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ

Լևոն Ստեփանի Զորյան