ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ XIII-XIV ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Լ. Հ. Բաբայան