ՎԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ՈՂԲ ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐԻ: Պատմական վեպ

Խաչատուր Աբովյան