Կ․Պոլսոյ պաշարումը, առումը եւ թալանումը թուրքերի կողմէ՝ 1453-ին

Կիւսթավ Շլումպերժէ