Առձեռն Բառագիրք հայերէն-գաղղիերէն

Կոմիտաս Ա Ոսկեան