Իննսունհինգամեակ Քեսապի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ

Կ. Թիլքեան