Յակոբ Պատրիարք Նալեան (1706-1764): կեանքը, գործերը եւ աշակերտները

Կ. Պամուկcիյան