ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՀԱՐՆԵՐ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ

Կ. Սասուն