Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Հատոր 9

Հակոբ Օշական