Գրական տեղեկատու: Հայաստանի սովետական գրողների միության անդամներ 1934-1974

Հայկ Հարությունի Խաչատրյան