ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՏՈՐ 3

ՀԵՆՐԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ