ՍՈՎՈՐԻՐ ՄԵԾԵՐԻՑ: Առակներ, ասույթներ, առածներ, թևավոր խոսքեր

ՀՀ Սփյուռքի Նախարարություն