ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ԵՐԻՑ ԹԱՂԻՑ ԱՂՔԱՏԱԽՆԱՄ ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ ՍԿԻՒՄԱՐՈՒ 1880-1930

ՀՄԱՅԵԱԿ ՔԱՀԱՆԱՅ ԷՔՍԷՐՃԵԱՆ