Ընտիր երկեր 5 հատորով: Հատոր առաջին

Հովհաննես Շիրազ