Իգնատիոս Արքեպ. Մալոյեան: Մարդը եւ նահատակը

Հովհաննէս Թէյրուզեան