ԿԵՆՑԱՂԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ

ՀՐ. Ն. ԹՈՐՈՍԵԱՆ