Կերակուր տօնասիրաց կամ ընթերցմունք կիրակի ու տօն օրերուն համար պատարագին մէջ կարդացուած ընթերցուածոց եւ աւետարանաց վրայ։

Հ․Պետրոս Վ․ Իւսկիւտարլեան