Տարերք քերականութեան գերմաներէն լեզուի ըստ Էմիլ Օթթոյի

Հ․Պօղոս Զաքարեան