Ազգային դեմքեր․ գրագէտ հայեր․ չորրորդ շարք

Հ․Սիմէոն Երեմեան