Հայաստան․ ուղեւորութիւններ եւ ուսումնասիրութիւներ․ Ա հատոր

Հ․Ֆ․Պ․ Լինչ